OdwrocenieWazektomii.pl

Piotr Dobroński - O Mnie


Dr hab. n. med. Piotr Dobroński Specjalista urolog, FEBU, specjalista chirurg I st, androlog

Kim jestem? Absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1989), związanym przez większość życia zawodowego z Katedrą i Kliniką Urologii . W 2002 r obroniłem doktorat z wyróżnieniem w II Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej ( „ Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe wytwarzania pochwy z uszypułowanego płata pęcherza moczowego w zespole Mayera-Rokitansky’ego-Kustera-Hausera”nagrodzona jako najlepszy doktorat w 2002 r nagrodą im T Krzeskiego i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego im Józefa Brudzińskiego ). W 2013 roku także w II WL WUM uzyskałem habilitację (główne osiągnięcie- cykl prac nt nietrzymania moczu). Odbywałem zagraniczne staże lekarskie w klinikach urologii w Paryżu, Innsbrucku, Wiedniu, Perugii i San Francisco. Uzyskałem specjalizację I st z chirurgii ogólnej w 1994r. , w 1998 r polską i europejską speclaizację z urologii (IIst, FEBU) . Uzyskiwałem kilkukrotnie nagrody zespołowe Rektora WUM za publikacje , podręcznik urologii dla studentów i badania wieloośrodkowe. Jestem autorem i współautorem ok 60 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych (w tym Eur Urol , BJU Int, J Urol, Urology) , 17 monografii i rozdziałów do książek i ok 130 doniesień zjazdowych. Od początku pracy jestem zaangażowany w dydaktykę akademicką przed i podyplomową. . Andrologią zajmuję się od wielu lat. Wykonuję jako jeden z niewielu w Polsce mikroskopowe odwrócenie wazektomii. W dziedzinie niepłodności męskiej zajmuje się także jej diagnostyką, leczeniem zachowawczym i, przede wszystkim, operacyjnym. Wykonuję operacje żylaków powrózka nasiennego metodami mikrochirurgiczną , laparoskopową i otwartą, Inne zabiegi andrologiczne , które wykonuję to zespolenie nasieniowodowo-najądrzowe, TURED (endoskopowa przezcewkowa resekcja wzgórka nasiennego w niedrożności przewodów wytryskowych i torbielach stercza) , operacje patologii jądra (wodniak, tobiel nasienna) , operacje napletka ( także plastyczne) i wędzidełka.

Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego ( i jego Komitetu Naukowego w latach 2000-2008) , Polskiego Towarzystwa Urologicznego ( członek zarządu jego Oddziału Mazowieckiego) , Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Konsultuję w języku polskim i angielskim.

Odwrócenie Wazektomii - Rewazektomia


W USA na wazektomię decyduje się ok 500 000 mężczyzn rocznie. Przyczyną decyzji o odwróceniu wazektomii (rewazektomii) jest nowy związek, ponowna chęć posiadania potomstwa i zespół bólowy jądra.

Odwrócenie wazektomii czyli zespolenie nasieniowodowo-nasieniowodowe (synonim rewazektomia, ang. vasectomy reversal, vasovasostomy łac. vasovasostomia) to metoda chirurgiczna mająca na celu przywrócenie ciągłości i drożności nasieniowodów po ich podwiązaniu / przecięciu (wazektomii ) wykonanym w celu uzyskania męskiej antykoncepcji lub uszkodzeniu nasienieniowodu w czasie operacji przepuklin pachwinowych . W USA na odwrócenie wazektomii decyduje się ok. 2-6 % mężczyzn rocznie. Wazektomia wywołuje jatrogenną azoospermię obturacyjną a plemniki magazynowane w najądrzu są w nim resorbowane.

Dowiedz się więcej:

Operacja

Obecnie za złoty standard uważa się mikrochirurgiczne odwrócenie wazektomii (rewazektomię) tj operację z użyciem mikroskopu z podglądem dla asysty z powiększeniem 10-20x.

Operacje wykonuje się najczęściej w znieczuleniu ogólnym lub zewnątrzoponowym. Operacja trwa 3-4 godziny. Polega na kolejnym obustronnym odszukaniu kikutów podwiązanych / zaklipsowanych końców nasieniowodów, potwierdzeniu drożności obu odcinków nasieniowodu, „odświeżeniu” kikutów przez ich ścięcie i dwuwarstwowym zespoleniu pojedynczymi polipropylenowymi szwami 8/0-10/0 z zastosowaniem mikroskopu.

Na czas zespolenia końce nasieniowodów umieszcza się w specjalnym stabilizatorze (Fot 1) . Zespolenie wykonuje się metodą koniec do końca.

Mikrochirurgia

Choć dane dotyczące drożności nasieniowodów po odwróceniu wazektomii (rewazektomii) wskazują na niewielkie różnice pomiędzy techniką makro a mikrochirurgiczną ( w analizie Lee 85 % vs 91%) to argumentów , które czynią technikę mikrochirurgiczną współczesnym złotym standardem jest kilka. Przede wszystkim odsetek ciąż po operacjach mikrochirurgicznych jest znacząco wyższy i wynosi ok 52% a ok 35% po operacjach makroskopowych. Wtórne zwłóknienie miejsc zespolenia i ponowna niedrożność nasieniowodów też są częstsze po operacjach makrochirurgicznych. Klinicznie objawia się to spadkiem koncentracji i liczby plemników aż do azoospermii.

Po operacji

Antybiotyk podaje się oslonowo w okresie okołooperacyjnym. Po zabiegu może być konieczne stosowanie leków przeciwbólowych jak paracetamol czy niesterydowe leki przeciwzapalne. Jeśli pozostawiono dren/-y w mosznie usuwa się je w 1 dobie pooperacyjnej. Kąpiel pod prysznicem jest dozwolona 2 dni po zabiegu, praca siedząca w 3 dni po zabiegu, współżycie / ejakulacja 4 tygodnie po zabiegu.

Po operacji pacjent powinien stosować cały czas suspensorium aż do uzyskania ciąży u partnerki - przez pierwsze 6 tygodni stale z wyjątkiem kąpieli (także we śnie) a później w czasie aktywności fizycznej.

Pierwsze badanie nasienia na obecność plemników można wykonać ok. 4-6 tygodni po operacji, następne po 3 i 6 miesiącach.

Czynniki rokownicze powodzenia operacji

do czynników rokowniczych powodzenia operacji zaliczamy:

Technikę operacyjną

Czas od przebytej wazektomii

Długość obwodowego (od strony jądra) odcinka nasieniowodu - odcinek ten powinien mieć min 2,7 cm

Obecność i konsystencja płynu z tego odcinka nasieniowodu oraz obecność w niej plemników, ich fragmentów lub spermatyd

Powikłania

Do możliwych powikłań zaliczamy:

Krwiak- kilka % wchłania się ok. 6-12 tygodni

Zakażenie rany - rzadkie

Sperm granuloma – zbiornik nasienia na skutek nieszczelności zespolenia

Wtórne zwężenie / niedrożność zespolenia

Żylaki powrózka nasiennego


Żylaki powrózka nasiennego są obecnie uznawane za najczęstszą przyczynę niepłodności męskiej ( nawet 15% przypadków). Choroba ta może dotyczyć nawet 15-20% mężczyzn. Jeśli wziąć pod uwagę mężczyzn dotkniętych niepłodnością częstość występowania wzrasta do 37%. Uważa się, że żylaki są odpowiedzialne za 35-40% niepłodności pierwotnej i nawet 80% niepłodności wtórnej. Chociaż miejsce żylaków jako przyczyny niepłodności męskiej jest od wielu lat ustalone, to naukowe wyjaśnienie mechanizmu w jakim żylaki powodują pogorszenie jakości nasienia nadal budzi wiele kontrowersji i w ciągu tylko ostatnich kilku lat powstało co najmniej kilka teorii na ten temat jak m.in. teoria szoku tlenowego. Za pewną można przyjąć wielokrotnie potwierdzoną skuteczność leczenia operacyjnego. Operacja podnosi skuteczność osiągnięcia ciąży dwukrotnie ( z 15% do ponad 30 % w skali 1 roku). Obecnie dostępnych jest w Polsce kilka technik operacyjnych – operacje otwarte ( głównie sp. Palomo; obecnie wykonywane coraz rzadziej) operacje laparoskopowe i nowa w Polsce technika mikrochirurgiczna. W ciągu 30 letni historii mikrochirurgii potwierdzono nie tylko jej wyższą skuteczność ale również lepszy profil bezpieczeństwo w stosunku do laparoskopii i mniejszy odsetek powikłań.

Jedyną wadą operacji mikrochirurgicznych jest jej długi czas trwania – ok 1,5h. Jednak dzięki asyscię mikroskopu znacznie poprawia się możliwość identyfikacji żył, tętnic i naczyń chłonnych co w istotny sposób zmniejsza ryzyko powstania wodniaka jądra, uszkodzenia tętnicy jądrowej (tym samym atrofii jądra) czy nawrotu choroby. U pacjentów dotkniętych azoospermią ( całkowity brak plemników w nasieniu) po mikrochirurgicznej warikocelektomii podpierścieniowej obserwuje się powrót plemników w nasieniu nawet w 60% przypadków.

Odsetek ciążNawrótWodniak
Operacje otwarte33.57-37.6%5.51-14.97% (Palomo) 2.63% (Ivanissevich)8.24-9.09% (Palomo) 7.3% (Ivanissevich)
Laparoskopia30.07-40.4%4.3–6.1%2.84%
Mikrochirurgia41.97-50.9%0-1.05%0.44%
Embolizacja31.93-33.2%4.29-12.7%Not available – not typically seen

Mikrochirurgia z tych powodów jest obecnie uważana przed większość towarzystw urologicznych i przede wszystkim andrologicznych za złoty standard w leczeniu żylaków powrózka nasiennego. Wreszcie dostępna jest w Polsce.

FertiMedica

ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 8U
02-640 Warszawa
tel.+48 22 379 79 87

email: info@fertimedica.pl

www

MDClinic

ul. Sienna 83
00-815 Warszawa
tel.+48 22 620 18 55
tel.+48 22 890 74 88
email: recepcja@mdclinic.pl

www

Formularz Kontaktowy